Stavební činnost

Na Vaši žádost jsme schopni poskytovat široké spektrum služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.

 

Dopravní stavby 

Provádíme výstavbu či rekonstrukce : 

    - silnic, místních, účelových komunikací, křižovatek, lesních/polních

      cest, zpevněných ploch v průmyslových areálech, parkovacích 

      ploch, chodníků, cyklostezek

    - mostních konstrukcí, lávek pro pěší, propustků

    - opěrných zdí (monolitické, gabionové)

    - zemní práce (násypy, výkopy) 

    - odvodnění komunikací, příkopy (zemní, dlážděné), liniové žlaby 

    - dopravní značení

 

Pozemní stavby

              Provádíme výstavbu či rekonstrukce : 

                  - administrativních budov, domů

                  - bytových jednotek, návrhy a realizace interiérů, kuchyní

                  - nebytových a skladovacích prostor

                  - provádění dlažeb (zámkové, kamenné atd.)

                  - instalace termofasád a opravy fasád

                  - výstavbu inženýrských sítí (vodovody, kanalizace atd.)

 

         NOVĚ !!!

                  - provádíme návrh a realizaci sportovišť, zařízení pro volný čas,

                    dětských hřišť

                  - odbornou konzultaci a návrh zahradní architektury

              

Vše co stavíme podřizujeme základním stavebním kamenům, které jsou

odbornost a kvalita. Vždy vyvíjíme maximální úsilí pro to, abychom našim

zákazníkům přinášeli vysokou kvalitu za minimální dosažitelnou cenu.