- Rekonstrukce komunikace - ulice Dvořákova, Bruntál

        Objednatel:        VaK Bruntál a.s.

        Místo stavby:     Bruntál
        Zpracování projektu:    05/2014
        Doba výstavby:        08/2014
        Realizované činnosti:    
                                                   - dokumentace pro provádění stavby 
                                                   - inženýrská činnost

 

- Parkoviště u Domu zdraví, vč. příjezdu na parcelách č. 169/4 a 116/1 v k. ú. Rýmařov

        Objednatel:          Město Rýmařov

        Místo stavby:       Rýmařov
        Zpracování projektu:    05/2014
        Doba výstavby:        1/2 2015
        Realizované činnosti:   
                                                   - dokumentace pro územní rozhodnutí
                                                   - dokumentace pro stavební povolení
                                                   - dokumentace pro provádění stavby
                                                   - inženýrská činnost pro všechny stupně PD 

 

- Rekonstrukce komunikace a parkoviště - ulice Opavská, Rýmařov

     

        Objednatel:          Město Rýmařov

        Místo stavby:       Rýmařov
        Zpracování projektu:    05/2014
        Doba výstavby:        09-11/2014
        Realizované činnosti:   
                                                   - dokumentace pro ohlášení stavby
                                                   - dokumentace pro provádění stavby
                                                   - inženýrská činnost pro všechny stupně PD
 
 

- Projektová dokumentace místní komunikace, pěší komunikace a veřejné osvětlení – ul. Hornoměstská a náměstí Svobody – Rýmařov

        Objednatel:          Město Rýmařov

        Místo stavby:       Rýmařov
        Zpracování projektu:    02-08/2015
        Doba výstavby:        2016
        Realizované činnosti:   
                                                   - dokumentace pro územní rozhodnutí
                                                   - dokumentace pro stavební povolení
                                                   - dokumentace pro provádění stavby
                                                   - inženýrská činnost pro všechny stupně PD 
 

- Přechod pro chodce a chodník na křižovatce ulic Nerudova a Osvobození

     

        Objednatel:          Město Albrechtice

        Místo stavby:       Město Albrechtice
        Zpracování projektu:    11/2014 - 07/2015
        Doba výstavby:        2/2 2015
        Realizované činnosti:   
                                                   - dokumentace pro územní rozhodnutí
                                                   - dokumentace pro stavební povolení stavby
                                                   - inženýrská činnost pro všechny stupně PD