Reference - dopravní stavby:

1) Rekonstrukce komunikace - ulice Dvořákova, Bruntál

2) Parkoviště u Domu zdraví, vč. příjezdu na parcelách č. 169/4 a 116/1 v k. ú. Rýmařov

3) Rekonstrukce komunikace a parkoviště - ulice Opavská, Rýmařov

4) Projektová dokumentace místní komunikace, pěší komunikace a veřejné osvětlení – ul. Hornoměstská a náměstí Svobody – Rýmařov

5) Přechod pro chodce a chodník na křižovatce ulic Nerudova a Osvobození

     

       

Reference - inženýrské sítě:

1) Obnova vodovodu Roudno, řady A, D, E

2) Obnova vodovodu Rýmařov, ulice Hornoměstská        

3) Obnova vodovodu Andělská Hora, řady M, M-1