Podpora evropské unie

V rámci projektu "Rozvoj firmy BONTEVIA s.r.o." byla poskytnuta podpora Evropské unie.
 

Společnost BONTEVIA s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018051 „Rozvoj firmy Bontevia s.r.o.“.

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy pořízením pásového rypadla. Tento stroj bude využit v rámci poskytovaných služeb společnosti Bontevia s.r.o. v oblasti zemních prací - bagrování výkopů, nakládka, vykládka stavebních materiálů.

Pořízením stroje se zvýší konkurenceschopnost na trhu služeb ve stavebním oboru (zemní práce). Realizovaný projekt zajistí zásadní zvýšení oblasti působnosti společnosti Bontevia s.r.o., nákupem stroje vznikne nabídka služeb v oblasti zemních prací. Pořizovaná technologie vytvoří také technické a ekonomické předpoklady pro rozšíření portfolia firmy.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.