Provádění staveb

08.12.2013 22:40

Na Vaši žádost jsme schopni provádět realizace novostaveb či rekonstrukce :

 

Dopravních staveb 

     - silnice, místní, účelové komunikace, křižovatky, lesní cesty, polní cesty, zpevněné plochy v průmyslových areálech, komunikace pro pěší a cyklisty 

    - mostní ŽB konstrukce, propustky

    - opěrné zdi (monolitické, gabionové)

    - zemní práce (násypy, výkopy) 

    - odvodnění komunikací, příkopy (zemní, dlážděné), liniové žlaby 

    - dopravní značení

    Dále jsme schopni zajistit diagnostiku staveb pozemního stavitelství staveb dopravních (mostů, komunikací). 

 

Pozemních staveb 

                - rekonstrukce domů a bytových jednotek

                - rekonstrukce a výstavba nebytových a skladovacích prostor

                - dlažby (zámkové, kamenné atd.)

                - instalace termofasád a opravy fasád

 

         NOVĚ !!!

                - provádíme návrh a realizaci dětských hřišť

                - odbornou konzultaci a návrh zahradní architektury

                - návrhy a realizace interiérů, kuchyní